Företagets inriktning och målsättning

 

Laxlyckan.se är ett sportfiskeföretag med sina rötter i och med siktet inställt på Mörrumsån. Ån är vida känd för sina storvuxna laxar och havsöringar och firman tar varje säsong emot kunder från landets alla hörn och ofta även från Danmark, Tyskland, England och övriga Europa.

 

Laxlyckan erbjuder guidning, flugfiskekurser samt fiskereportage/artiklar.

 

Laxlyckans huvudsakliga målsättning är att vägleda flug- och spinnfiskare till Mörrumsåns bästa fiskeplatser och till de kunskaper och färdigheter som krävs för att fiska lax och havsöring med flugspö.

 

En annan (sekundär, men lika stimulerande) målsättning är att med en filosofisk ansats undersöka laxflugfisket och laxflugfiskaren, varför fisket för de flesta utövare är eller blir en passion. De skrivna alster som produceras kring detta ämne hamnar så småningom under "Skrivet" här på hemsidan.

 

Företagare och historik

 

Laxlyckans upphovsman är Mattias Holmquist som för många år sedan startade sin laxfiskebana på den s k Knaggelidsträckan, norr om Svängsta. År 2004 öppnades fiskvandringsvägar förbi Hemsjö nedre och övre kraftstation, vilket gav upphov till ytterligare två fiskesträckor i norra Blekinge: Härnäs och Ebbemåla-Åmma. Läs artiklar.

 

Med förkärlek för uppströmsfiske fick Mattias möjligheten till research och provfisken på dessa nya sträckor och skrev under 2004 uppsatsen: "En ekoturistisk fiskeupplevelse i naturreservatet Kärringahejan - Tolkning, analys och arrangemang". Mattias tog kontakt med fiskerättsinnehavarna och utsågs senare till projektledare för fiskeområdet. Han kunde med uppsatsen som underlag bidra till att skapa Mörrumsåns Fiskevårdsområde Ebbemåla-Åmma. I mars 2006 hölls fiskesträckans urpremiär till invigningstal och kanonsalut. Samma dag öppnades fisket på Härnäs av Mörrums Kronolaxfiske.

 

Parallellt med fiskevårdsprojektet drogs företagandet med fiskeguidning igång. Fler måste få uppleva övre Mörrumsån! Mellan 2005-2010 drevs verksamheten under namnet "Flugfiskeguiden Mörrumsån" och från 2011 under Laxlyckans flagg. Under 2009 och 2010 var fiskeverksamheten som störst med resor till Norge, Skottland och Norrland, vilket kunde genomföras mycket tack vare firmans kompetenta medarbetare, Andreas Olsson och Magnus Hammarström.

 

 

Laxlyckans logotyp

 

 

Taoismen som filosofi är full av naturnära betraktelser och analogier. Den står dessutom för  acceptans och ödmjukhet inför naturens stora mysterium och dess krafter. Yin och Yang som symbol för naturens växelverkan och samspel har inspirerat Laxlyckans logotyp.

Två fiskar som yin och yang får representera:

 

Laxen och Havsöringen

Hanen och Honan

Uppvandrande fisk och Nedfallande fisk

Blank fisk och Utlekt fisk

Höstfiske och Vårfiske

Fångst och Återutsättning

Nykläckt yngel och döende vraklax

Liv och Död

 

Vägleda till bästa fiskeplatserna
Lära ut konsten att fiska fluga
Lyckat provfiske i september 2004
Magnus Hammarström "på jobbet"
Yin och yangloggan med gamla namnet