Säsong och fiskarter

HÄR LIGGER MÖRRUMSÅN! HÄR LIGGER MÖRRUMSÅN!
 • Från mitten av mars till slutet av april: Huvudsakligen fiske
  på fjolårets havsöring, med vanliga vikter runt 2-7 kg.
  Oftast mycket goda fångstchanser!!I
 • Maj-juni fiske på nystigen lax, 8-20 kg. Tufft fiske, i första hand
  för specialister och för den som nöjer sig med en fin dag vid ån.
 • Juli månad är oftast vattnet för varmt även om de första havs-
  öringarna brukar fångas. Nu är det nattfiske som gäller!
 • Augusti-september fiske på nystigen havsöring och lax, 3-15 kg.
  Fint fiske vid rätta förhållanden. Vackra dagar vid ån när hösten nalkas!

Här nedan kan du se kartor, bilder och korta beskrivningar av de fiskesträckor i övre Mörrumsån som idag är tillgängliga för allmänheten. Laxlyckan guidar på alla sträckor och håller oftast även kursverksamheten här. Längst ner finns länkar till respektive förvaltare.

Knaggelid

Hängbron
Laxblocket
Tjuvahällen
Hallandsboda B&B

Knaggelidsträckan är drygt två kilometer och kan fiskas från både östra och västra sidan. Fisket från båda sidor underlättas av hängbron som ligger ca 400m nedströms sträckans övre gräns. De övre 1,5 km är oftast de mest intressanta och samtidigt mest lättillgängliga. Redan mot slutet av juni kan man sikta de första fiskarna på sträckan, men bra fiske blir det oftast först i augusti. Poolnamn som "Skafferiet" och "Barnkammaren" vittnar om att fisket tidvis kan vara mycket givande, både för flug- och spinnfiskare. Uppe på kullarna ett par hundra meter väster om hängbron kan man vila sin utnötta fiskelekamen i en av stugorna på Hallandsboda B&B. Förvaltare av Knaggelidsträckan är Mörrums Kronolaxfiske

Olssons Fiskesträcka

Pool 1
Pool 2
Pool 3
Pool 4

Olssons fiskesträcka ligger strax söder om kraftverket i Svängsta, nedströms Dahlboms (f d Hotell Valhallas) fiskevatten. Sträckan är knappt 700 m lång och utgörs av fyra fina pooler som alla håller fisk vid olika vattenföring. Pool 2 är känsligast för vårvattenstånd (över 40 m3), men håller å andra sidan fisk ända ner till mininivå. Man fiskar lämpligen 1-3 personer här och bästa fisket har man under mars-april, början av juni, samt augusti-september. Sträckan kan även utgöra ett bra komplement till Dahlboms vatten där också ett gediget boende finns (se här intill). Motfiske förekommer sällan. Boka genom oss på Laxlyckan!

Härnäs

Kärringahejan
Hägerpoolen
Övre banvallspoolen
Rövarehölen

Härnäsområdet är drygt tre kilometer av Mörrumsåns mesta vildmark. Ån rinner här genom Kärringahejans naturreservat med en enastående biologisk mångfald. De mer strömsatta poolerna ligger tätt efter varandra med några undantag från mitten (Rövarehölen), där det också finns en grillplats, ner mot slutet av sträckan (Benstampen). Flugfiskaren parkerar med fördel vid den norra parkeringsplatsen i Hovmansbygd och spinnfiskaren vid den södra nära Hemsjö. Härnäs får bara fiskas från östra sidan och här är det lätt att vandra fram utmed ån tack vare den gamla järnvägen som numera är cykelbana (Banvallsleden). Det finns inga bomöjligheter utmed sträckan, men man kan hyra in sig på det gamla Gräddmejeriet i Hovmansbygd som ligger på gångavstånd till de övre poolerna. Förvaltare av Härnäsfisket är Mörrums Kronolaxfiske.

Dahlboms fiskesträcka

Dahlboms 1
Dahlboms 2
Dahlboms 3
Dahlboms 4

Dahlboms fiskesträcka ligger direkt söder om Svängsta och är ca 1km lång. Man fiskar endast från östra stranden men motfiske förekommer sällan. Från slutet av maj månad börjar laxar samlas upp här innan de passerar laxtrappan vid kraftverket Marieberg. Fisket pågår sedan tills sommarvärmen gör fisken svårflirtad, men kommer ofta igång igen under augusti och pågår till slutet av september. Från fiskepremiären den 15 mars fram mot mitten av april kan fisket på sträckans lugnare pooler vara svåröverträffat.

   Dahlboms vatten kan under högsäsong endast bokas med tillhörande fiskehus för upp till 8 övernattande gäster. Huset ligger 30 meter från översta poolen och har sovrum och terass med utsikt mot ån, samt relax med bastu i källaren. Dahlboms vatten bokas genom Laxlyckan.se eller direkt av fiskerätts-innehavaren, Mats Dahlbom.

Ebbemåla-Åmma FVO

Åmma Kläpp
Brukets Pool
Riksgränsen
Maden/Gösen

Mörrumsåns FVO Ebbemåla-Åmma är den (ännu så länge) nordligaste laxfiskesträckan i ån. De drygt tre kilometrarna är får endast fiskas från väster (utan motfiske) och är indelade i nio namngivna pooler. Fyra av dessa har lite högre strömhastighet: 1.Riksgränsen, 2. Åmma Kläpp, 6. Vångaströmmarna och 9. Brukets Pool. De här platserna håller ofta lax och öring under september, men under våren är ingen pool helt ointressant även om 8. Dammen är mycket svårfiskad med flugspö. Ebbemåla-Åmma FVO är en relativt lättillgänglig fiskesträcka med flera öppna marker hela vägen fram till vattnet. Här finns också flera parkeringsplatser, stort vindskydd mitt på sträckan, samt service och boende vid invägningsstationen på Ebbamåla Bruk. Laxlyckan.se bidrog under 2004-2006 till skapandet av denna fiskesträcka, som idag förvaltas av Mörrumsåns FVOF Ebbemåla-Åmma.

 

Laxlyckan.se
Guide & Instruktör.
Mörrumsåns övre fiskesträckor.

Laxlyckan.se innehar F-skatt och erforderliga försäkringar. Mattias Holmquist, Vettekullavägen 131, Karlshamn