Kontakt
Mattias Holmquist
Vettekullavägen 131
374 30 Karlshamn
Tel. 070-63 22 545
mattias@laxlyckan.se

Garantier och försäkringar 

Laxlyckan garanterar att varje arrangemang ingående i firmans verksamhet infriar de löften som ges i arrangemangs-beskrivningarna på hemsidan (t ex antalet deltagare på flugfiskekurserna, ingående delar i respektive fiskepaket, e t c).

Nordic Travel står för våra resegarantier

Laxlyckan arbetar professionellt för att undvika olycksfall under arrangemangen, men kan ändå inte fullt ut ansvara för kunden i alla tänkbara situationer. Om du exempelvis skulle få en krok i kroppen, eller fuktskada din mobiltelefon är det därför viktigt att du försäkrat dig för händelser av sådan art.

Välkommen att dela fiskelycka med oss!